Onze visie

Fungeren als een professionele, klantgerichte en innovatieve lokale fysiotherapiepraktijk waarbij wordt gestreefd naar het op een binnen de zorgvisie passende en een wetenschappelijke verantwoorde basis beantwoorden van de hulpvraag.

Kernwoorden voor de praktijk zijn:

  • Professioneel wil zeggen goed georganiseerd, een optimaal gebruik van de aanwezige capaciteit (medewerkers gediplomeerd c.q. opgeleid volgens actuele wetenschappelijke kennis en het beschikbaar hebben van kwalitatief goede bedrijfsmiddelen en infrastructuur) en het uitstralen van deze professionaliteit naar de buitenwereld.
  • De zorgvisie die de praktijk heeft is de klant staat centraal binnen het actief revalidatieproces.
  • Langdurige relaties wil zeggen dat de patiënt, bij de aanwezigheid van een (nieuwe) hulpvraag, terugkeert naar onze praktijk en dat de tevreden klant een referentie is voor nieuwe klanten.
  • Kwaliteit is het voldoen aan de eisen/wensen van de klant binnen de mogelijkheden van de wetenschap.

In de toekomst willen we het behandelproces continue verbeteren en beheersen om op deze manier tevreden klanten te houden en nieuwe te krijgen. Alle medewerkers in de organisatie dienen er dus van doordrongen te zijn dat verantwoorde zorg en de klant onze meest belangrijke factoren zijn. De markt voor van de fysiotherapie is een sterk ontwikkelende en dynamische branche we moeten dan ook continue, actief en flexibel kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden van de markt. Wanneer we uitbreiding nastreven zullen we de aanvullende behoeften in kaart moeten brengen, ze bewaken en beheersen om zo tot betere resultaten te komen teneinde de benodigde investeringen te kunnen doen.