Revalidatie

Revalidatie

Revalidatie is een medische term die “herstel” betekent of letterlijk: “weer valide worden” na een ongeval, blessure, ziekte of medische ingreep.

Mensen die moeten herstellen van blessures, een ongeval, een operatie of een opgedane aandoening hebben recht op een zo goed mogelijke zorg en begeleiding. Iedereen begrijpt hoe belangrijk het is zo snel mogelijk weer pijnvrij en optimaal te bewegen. In ieder geval voor zover de huidige gezondheid dit toelaat. Dat vergt soms intensieve revalidatie en altijd zorgvuldige begeleiding.
Bij een aantal verzekeringen vallen deze programma’s onder de vergoeding van de aanvullende polis. Neemt u bij vragen hierover alstublieft contact met ons op. Dat kan telefonisch of via het contactformulier.
Revalidatie streeft ernaar om zo snel mogelijk, zo goed mogelijk weer deel te kunnen nemen in de maatschappij op een zo goed mogelijk niveau, en zo goed mogelijk leren omgaan met een eventuele beperking.